The Radio Anechoic Chamber/DTU-ESA facility at DTU Elektro (Photo: Torben Nielsen)

DTU investerer i avanceret elektromagnetisk testcenter

Thursday 06 Dec 18

Contact

Olav Breinbjerg
Professor
DTU Electrical Engineering
+45 45 25 38 14
Nyt center vil styrke universitetets position som internationalt førende inden for forskning og test af elektromagnetiske systemer.

DTU har besluttet at udvide sine eksisterende testfaciliteter til elektromagnetiske systemer væsentligt. Det sker med opførsel af en helt ny centerbygning, der kommer til at rumme både flere nye radiodøde laboratorier og undervisningslokaler. Det nye center betyder, at DTU fremover vil kunne foretage flere typer målinger af antenner og kredsløb i hele mikrobølgefrekvensområdet, fra 300 MHz til 300 GHz, hvilket er unikt i international sammenhæng. 

DTU har allerede en unik position inden for elektromagnetiske systemer, herunder mikrobølgeteknologi til trådløs kommunikation og telemåling, som bl.a. anvendes i mobiler, radar, satellitter, medicinsk udstyr, sikkerhedssystemer og meget mere. Det skyldes en speciel testmetode, der er er udviklet på DTU, og som sikrer en meget høj nøjagtighed af målingerne. Den høje nøjagtighed er bl.a. altafgørende for den europæiske rumfartsorganisation ESA, der bruger DTU’s nuværende radiodøde laboratorium til test af satellit-antenner. 

Større samarbejde med virksomheder
”Det nye DTU Elektromagnetisk Test Center vil gøre os i stand til at udbygge de nuværende højpræcisionsmålinger af antenner til bl.a. ESA’s satellitter, samtidig med at vi får mulighed for avancerede målinger af andre mikrobølgeteknologier, f.eks. til brug i 5G mobiltelefoner, trådløse netværk eller radarer til biler,” siger professor Olav Breinbjerg, DTU Elektro, der kommer til at stå i spidsen for centret.

Olav Breinbjerg understreger, at det nye center ikke blot vil styrke DTU’s forskning, men også give mange flere studerende adgang til de radiodøde laboratorier, ligesom det vil åbne op for et øget samarbejde med virksomheder. 

”I dag får vi henvendelser fra virksomheder både i Danmark og udlandet, som vi desværre ofte er nødt til at afvise, da vores nuværende testfacilitet kan være fuldt booket flere måneder frem i tiden. Med de nye radiodøde laboratorier vil vi langt bedre kunne indgå i denne type samarbejder, som også vil kunne gennemføres langt hurtigere end i den nuværende testfacilitet. Her taler vi minutter i stedet for timer,” siger Olav Breinbjerg. 

DTU’s ekspertise inden for test af elektromagnetiske systemer er unik og grundlaget for det tætte samarbejde med ESA. DTU’s status som referencelaboratorium for rumfartsorganisationen fortsætter. Denne status betyder, at virksomheder, der leverer antenner til ESA’s satellitter skal have foretaget kritiske test i DTU’s facilitet. I de kommende år er det således satellitterne til ESA’s nye meteorologiske satellitter, MetOp Second Generation, der bliver testet i Lyngby. 

Opførelsen af den nye bygning til DTU’s Elektromagnetisk Test Center begynder i 2020 og vil stå færdig i 2022. Bygningen kommer til at rumme i alt fire nye laboratorier, tre radiodøde laboratorier til forskellige typer af antennemålinger samt et skærmet rum til målinger af millimeterbølge komponenter og kredsløb. Derudover kommer bygningen til at rumme et stort undervisningslaboratorium og studiemiljø til de studerendes gruppearbejde, opgaveløsning med mere. Den nye bygning bliver med en gang forbundet til den eksisterende DTU-ESA Spherical Near-Field Antenna Test Facility, hvor ankomstområdet for alle antenner og kredsløb vil være placeret. 

News and filters

Get updated on news that match your filter.