Formanden for Elektrofondet Ole Mørk Lauridsen (yderst tv.) lykønsker årets prismodtagere. Modtager af Elektroprisen 2021, Ulrik Krogh Andersen (i midten) flankeres af kandidatprismodtagerne Nikolaj Stoltenborg (tv.) og på sin højre side af Kasper Lærkesen og Erik Hofman-Bang. Foto: Henrik Frydkjær.

Elektrofond uddeler pris til medtech-udvikler

Tuesday 15 Jun 21
|

Contact

Vitaliy Zhurbenko
Associate Professor
DTU Space
+45 45 25 38 20

Contact

Sten Schmidl Søbjærg
Associate Professor
DTU Space
+45 45 25 37 67
Civilingeniør Ulrik Krogh Andersen er dette års modtager af Elektroprisen, som fredag den 11. juni blev uddelt af Elektrofondet i IDA.

Ulrik Krogh Andersen er CEO i medicovirksomheden MEQU A/S, som han grundlagde i 2011. Virksomheden har udviklet og producerer en transportabel blodvarmer, som kan varme blod og væske op til kropstemperatur til behandling af traumepatienter. Udstyret anvendes i forbindelse med ulykker, hvor alvorligt tilskadekomne har behov for infusion med væske eller blod.

”Ulrik Krogh Andersen tildeles Elektroprisen 2021 for sin enestående kombination af forståelse af en livsvigtig applikation, den nødvendige intelligente power-elektronik-viden, samt det entreprenørskab som gennem de sidste 10 år har ført til dannelsen af virksomheden MEQU A/S”, som formanden for Elektrofondet, Ole Mørk Lauridsen, udtrykte det i sin motivering.

I motiveringen fremhæves desuden et særligt ”domænekendskab” til medicinske forhold og det miljø, produktet skal anvendes i. Udover uddannelsen til civilingeniør på DTU har 38-årige Ulrik Krogh Andersen studeret ved Technische Universität Berlin samt haft praktikophold på Rigshospitalet, ligesom han har uddannet sig til paramediciner i Forsvaret.

Udover den faglige anerkendelse som Elektroprisen er udtryk for, ledsages prisen af et beløb på 30.000 kr.

Priser til lovende kandidater

I forbindelse med Elektroprisen uddelte Elektrofondet desuden tre kandidatpriser på hver 10.000 kr., som gives til lovende, nyuddannede ingeniører

Nikolaj Stig Stoltenborg modtager kandidatprisen for sit masterprojekt ved Aalborg Universitet: "Investigation of applying grid-forming converter control on wind turbines and its influence on power systems”. Projektet betegnes som velstruktureret og velskrevet og med et omfattende teknisk og videnskabeligt indhold, udtrykkes det i motiveringen.

Erik Hofman-Bang anerkendes med kandidatprisen for sit afgangsprojekt om radarteknologi, som er gennemført ved DTU Elektro og DTU Space, dette i samarbejde med firmaet Weibel A/S. I projektet “PCB implementation of intermediate frequency in radar receiver” har Erik Hofman-Bang tydeligt demonstreret sine kernekompetencer og professionelle måde at arbejde på i praktikken, lyder det i motiveringen. Erik Hofman-Bangs vejledere er lektor Vitaliy Zhurbenko (DTU Elektro) og lektor Sten Schmidl Søbjærg (DTU Space).

Erik Hofman-Bang. Foto: Henrik Frydkjær.
Foto: Erik Hofman-Bang (Fotograf: Henrik Frydkjær) 

Kasper Lærkesen modtager kandidatprisen for sit diplom afgangsprojekt: "Hardwareplatform til switched-mode strømforsyningsmonitorering og redundansrelæ", som er gennemført ved DTU Diplom Elektroteknologi i samarbejde med firmaet Thiim A/S. I projektet har Kasper Lærkesen udvist et stort overskud og træfsikkerhed i sit arbejde, der nu findes som et færdigt produkt, som det anerkendende udtrykkes i motiveringen.

Elektroprisen og kandidatpriserne blev motiveret og overrakt af formanden for Elektrofondet, Ole Mørk Lauridsen.

Om E-priserne

Elektroprisen er en årlig hæderspris, som Elektrofondet uddeler til en person med en lovende indsats inden for det elektrotekniske/elektroniske fagområde, vist ved fremragende teknisk-videnskabeligt arbejde på højt fagligt niveau gennem nogle år og tilknyttet dansk forskning eller industri.

E-kandidatpriserne uddeles til unge lovende ingeniørkandidater inden for det elektrotekniske/elektroniske fagområde med afgangseksamen fra én af de danske ingeniøruddannelsesinstitutioner. Kandidaterne forventes at have leveret et særligt fremragende afgangsprojekt med et betydeligt teknisk/videnskabeligt indhold samt perspektiver for praktisk udnyttelse.

Elektroprisen og kandidatpriserne kan ikke søges, men uddeles kun efter indstilling.

News and filters

Get updated on news that match your filter.