Lektor Samel Arslanagic, DTU Elektro (Foto: Privatfoto)

H.C. Ørsted medalje til formidler af elektromagnetisme

Tuesday 05 Oct 21
|

Contact

Samel Arslanagic
Associate Professor and Head of Electromagnetic Systems
DTU Space
+45 45 25 38 29

Mere information

For mere information om medaljemodtagerne, ceremonien og Selskabet for Naturlærens Udbredelse, kontakt venligst Selskabets præsident Dorte Olesen, telefon 29 92 63 00 eller doole@dtu.dk eller se videre på SNU's hjemmeside eller Facebook-side.

Om SNU og TICRA Fond

SNU:
Selskabet for Naturlærens Udbredelse – i daglig tale kaldet SNU – blev stiftet af H.C. Ørsted i 1824. Efter en større udlandsrejse så han et behov for også i Danmark at have et selskab, hvor alle kunne komme og høre om de nyeste landvindinger inden for fysik og kemi – og disse fags potentielle betydning for erhvervslivet. Han gav sig derfor til at holde forelæsninger, hvor alle havde adgang. Det blev bl.a. udnyttet af bryggerfamilien Jacobsen, og på den måde var SNU med til at danne grundlag for Carlsbergs forkantsposition i tiden. Her næsten 200 år efter er SNU stadig et samlingspunkt, hvor fremtrædende forskere formidler den nyeste viden, ofte på tværs af traditionelle faggrænser.


TICRA Fond:
TICRA er verdensførende inden for udvikling af innovative løsninger til modellering af antenner til satellitkommunikation.

Den globalt anerkendte nøjagtighed af TICRA’s software løsninger gør det muligt for antenneeksperter i hele verden at opnå den bedste ydeevne af deres satellitsystem.

TICRA, der er en global virksomhed med 45 medarbejdere i København samt agenter verden over fejrer 50 års jubilæum i år.

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) tildeler H.C. Ørsted Medaljen i sølv til lektor og ph.d. i Electrical Engineering Samel Arslanagic.

Samel Arslanagic tildeles medaljen på baggrund af hans fremragende formidling af naturvidenskab gennem forskning og undervisning, hans samarbejde med industrien gennem projekter og gæsteforelæsninger, samt hans flittige forfatterskab. 

Medaljen overrækkes ved et arrangement den 25. oktober 2021 i H.C. Ørsted Bygningens Auditorium 1, Universitetsparken 5, 2100 København Ø, og begynder kl. 19.30. Der indledes med et foredrag af Samel Arslanagic med titlen ”How to Control Electromagnetic Waves by Simple Water-Based Devices?”. Alle er velkomne til arrangementet. 

Ole Mørk Lauridsen, der er medlem af bedømmelsesudvalget, siger om begrundelsen for uddelingen; 
”Samel Arslanagic er først og fremmest en passioneret og engageret underviser og formidler. Dernæst er han en fremragende forsker, hvilket sikrer at hans undervisning altid er baseret på de nyeste erkendelser inden for elektromagnetismen.

Samel omfavner studerende, internationalt samarbejde og projektarbejde med dansk industri; alt sammen understøttet af en stor publikationsliste, hvorved han på fornemste vis formidler Ørsteds videnskab til gavn for hele samfundet. 
 
Samel står i dag som et fyrtårn inden for formidlingen af den elektromagnetiske videnskab; han er derfor en værdig modtager af H.C. Ørsted sølvmedaljen 2021, helt i H.C. Ørsteds ånd om at udbrede og udnytte videnskaben ude i samfundet.”

Anerkendelsen af forskningsformidlingen
Udover at være underviser og forsker er Samel Arslanagic også engageret i industrisamarbejde. Han er konstitueret leder af Sektion for Elektromagnetiske Systemer på DTU Elektro, som huser DTU´s kommende Electromagnetic Test Centre (ETC), som åbner i 2022 og vil give bl.a. mobiltelefon- og radarindustrien signifikant bedre muligheder for karakterisering og optimering af antenne- og mikrobølgeforhold i deres produkter. 

”Det er med stor glæde og ydmyghed at jeg modtager denne anerkendelse fra SNU. Den kaster ikke alene lys på det vigtige arbejde vi forskere og undervisere gør til daglig, men giver bestemt også en umådelig motivation til at fortsætte indsatsen,” siger Samel Arslanagic.
 
”Jeg er ligeledes dybt taknemmelig til DTU for at have betroet mig en del af undervisningen og forskningen i dette centrale område af elektroteknologi som elektromagnetismen jo unægtelig er. Anerkendelsen afspejler desuden i allerhøjeste grad det gode miljø på DTU Elektro og de kollegaer blandt hvilke jeg fik mulighed for at udvikle mig, og ikke mindst alle de gode studerende som med deres kritiske sans konstant sørger for at vi forbliver i takt med tiden.” 

Synergi mellem forskning og erhvervsliv

Muligheden for med prisoverrækkelsen at kunne sætte fokus på synergien mellem forskning og erhvervsliv skyldes et samarbejde mellem SNU og TICRA fond.

”Vi er glade for at kunne påbegynde vores samarbejdet med TICRA Fond og få mulighed for at sætte fokus på den vigtige synergi mellem forskning og erhvervslivet. Det var med netop sådanne tanker at H.C. Ørsted i sin tid grundlagde Selskabet for Naturlærens Udbredelse. Han ønskede, at erhvervslivet skulle få adgang til den nyeste forskning og bruge den til gavn for det bredere samfund,” siger præsidenten for SNU, Dorte Olesen.

”For TICRA Fond er samarbejdet mellem erhvervslivet og de dygtige forskere på universiteterne mindst lige så afgørende nu, som det var i H.C. Ørsteds tid”, siger Oscar Borries, TICRA Fond. 

“Efter 50 år som videnstung virksomhed forstår vi, hvor stort et arbejde det kræver at omsætte teori til praksis og samtidigt at uddanne de kommende generationer af forskere. Vi er derfor meget stolte over at være med til at uddele denne medalje til en af de forskere, der virkelig gør en forskel hver dag” afslutter Oscar Borries.

Foredrag af Samel Arslanagic:
”How to Control Electromagnetic Waves by Simple Water-Based Devices?” (YouTube)

Fotos fra event: 

Foto: DTU Elektro

Foto: SNU

Foto: SNU

Foto: DTU Elektro

Foto: SNU

Fotos: DTU Elektro og SNU

Om H.C. Ørsted Medaljen i sølv til fremragende formidlere

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) kan i 2024 fejre sit 200-års jubilæum. Som optakt har SNU netop opnået støtte fra TICRA Fond til at uddele en H.C. Ørsted sølvmedalje hvert år fra 2021 – 2024. Med sølvmedaljen følger et legat på 20.000 kr.

Med sin opdagelse af elektromagnetismen i 1820 lagde H.C. Ørsted grundstenen til de elektrotekniske videnskaber, som TICRA baserer sin virksomhed på.  TICRA er verdensførende inden for innovative løsninger til modellering af antenner til satellitter. Disse antenner sender og modtager elektromagnetiske signaler.

Uddelingen af de 4 sølvmedaljer er tænkt som en serie med særligt henblik på dygtige undervisere og formidlere på universiteterne og forskere samt ingeniører i virksomheder, der yder en særlig indsats for at skabe synergi og samarbejde mellem virksomheder og universiteter, indenfor hele det fagspektrum, der ligger til grund for uddannelser og forskning i det elektrotekniske fagområde.

Tildelingen i 2021 sker på baggrund af indstillinger fra institutter fra hele landets universiteter og er blevet bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg bestående af
- Dorte Olesen, Præsident for SNU, dr.scient.
- Anja Cetti Andersen, Professor i offentlighedens forståelse for naturvidenskab og teknik, Ph.d.
- Ole Mørk Lauridsen, Medlem af SNU’s direktion, civilingeniør
- Oscar Borries, Head of Mathematics and AI hos TICRA, Ph.d.

News and filters

Get updated on news that match your filter.