Ridderkorset af Dannebrogsordenen (Foto: Olav Breinbjerg)

Professor i elektromagnetisme tildelt ridderkorset

Thursday 03 Dec 20

Professor Olav Breinbjerg er blevet tildelt ridderkorset af Dannebrogordenen for hans mangeårige virke som professor ved DTU.

Professor Olav Breinbjerg er fornylig af Kongehuset blevet tildelt ridderkorset af Dannebrogordenen for hans mangeårige virke som professor i elektromagnetisme ved DTU.

Olav Breinbjerg har været ansat på DTU siden 1989 og blev udnævnt som professor i 2006. Han har gennem hele sin karriere forsket i elektromagnetisme med fokus på en lang række anvendelser af vital samfundsmæssig betydning. Hans internationale anerkendelse stammer særligt fra hans væsentlige bidrag inden for antenner og målinger af antenner, der skal operere fra satellitter. Han har på DTU bidraget til udviklingen af en særlig antenne-målemetode, der sikrer en meget høj nøjagtighed af målinger ved mikrobølgefrekvenser, som anvendes både i antenner og i bl.a. mobiltelefoner, radar, satellitter, medicinsk udstyr og sikkerhedssystemer.

I dag er Olav Breinbjerg leder af DTU Elektros forskningsgruppe ’Electromagnetic Systems’ og af laboratoriet ’DTU-ESA Spherical Near-Field Antenna Test Facility’, der er et af verdens mest avancerede radiodøde laboratorier med samme forhold som i det ydre rum. Her gennemføres målinger af mange af de antenner, som det europæiske rumagentur, European Space Agency (ESA), efterfølgende sender ud i rummet. Det har bl.a. omfattet Ørsted-satellitten og de nye europæiske meteorologiske satellitter, MetOp Second Generation, der bl.a. skal bruges til overvågning af klimaet.

Ridderkorset af Dannebrogsordenen (Foto: Olav Breinbjerg)

News and filters

Get updated on news that match your filter.